X

Nowość w ofercie OmegaSystem!

Gablota muzealna, ekspozycyjna spełniająca wymogi w zakresie stosowania technicznych zabezpieczeń zbiorów muzealnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 września 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 1240).

Materiały wykorzystane przez OmegaSystem do produkcji gablot muzealnych (a w szczególności do wykończenia przestrzeni ekspozycyjnej) nie powodują zagrożeń korozyjnych i nadają się do przechowywania obiektów muzealnych – potwierdzają to ODDY Test przeprowadzone przez renomowane laboratoria na zlecenie firmy OmegaSystem.

Konstrukcja oraz wyposażenie gablot może być także indywidualnie dostosowane jeżeli eksponaty mają ściśle określone wytyczne konserwatorskie odnośnie:
- zagrożeń korozyjnych 
- szczelności gablot mierzonej współczynnikiem ACD 
- światła 
- wilgotności

pełny opis gabloty muzealnej, zgodnej z wymogami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego